Where to View Capitol TV Broadcasts:


KAUAI:
Hoike, Kauai Community Television Channels 52, 53

OAHU:
Olelo Community Television Channels 49, 52, 53, 54

MAUI:
Akaku Maui Community Television Channel 54

HILO: Na Leo O Hawaii Hilo Channel 52
Contact: (808) 935-8874

KONA: Na Leo O Hawaii Kona
Contact (808) 329-9617